תקנון

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

SmarTicket שומרת את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת והתאם לצורך.

רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלרוכש יש אישור והרשאה להשתמש בו.

המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר מתקבלים ע״ מארגני האירועים, SmarTicket מספקת את שירותי מכירת הכרטיסים בלבד. באחריות מארגני האירועים השונים לספק את השירות ללקוח הרוכש.

 

במקרה של ביטול אירוע על-ידי מארגן, הרוכש יקבל החזר של מלוא כספו באמצעות התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

 

SmarTicket שומרת על פרטיותך ומתחייבת שלא להעביר את פרטיך לשום גורם צד שלישי.

הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישתו. כמו כן יצורף למאגר החברה לקבלת מידע עבור מופעים עתיידים,מצבעים, קופונים וכיו״ב, פרסום עתידי ניתן לביטול בכל עת ע״י הסרה מרשימת הדיוור או מסרונים. 

 

מדיניות החזרת מוצר- הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע. ע"פ הוראות החוק להגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל  "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן"  כלומר 7 ימים לפני שהמופע מתקיים ו/ או 14 יום מביצוע העסקה.

לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.

ביטול עסקה וזיכוי - הלקוח מחויב בהחזרת הכרטיס/ים לקופות עד יומיים לפני המופע/אירוע. במקרה של

כרטיס אלקטרוני אין לעשות שימוש בכרטיס ואו בברקוד.

הברקוד יבוטל וימחק מהמערכת בזמן הביטול והזיכוי.

דמי ביטול- במקרה של ביטול, SmarTicket תחייב את הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או ב 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם,

בקשת הביטול תתבצע על ידי שליחת הודעת דוא"ל בלבד ל SmarTicket והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים. אי הגעה - במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.

 

 

 1. אתר  https://pastoral.smarticket.co.il (להלן:"האתר") מופעל על-ידי מלון פסטורל   [מספר ח"פ    550013718  כפר בלום  המקבל את שרות הגביה מחברת SmarTicket במטרה לספק לקהל לקוחות מלון פסטורל אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ו/או במטרה לקבל מידע על מלון פסטורל והמופעים הנערכים בו ו/או במסגרתו. יש לקרוא את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות.

 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנה באופן שווה לנשים ולגברים כאחד.

 3. מעת לעת יחולו שינויים במיקום המופע, שעת התחלה, זהות המופיעים וכו' – יש להתעדכן באתר.

 4. כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה (להלן: "הרוכש" וה- "משתמש" בהתאמה) מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

 5. הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד הגולש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה. שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמה לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.  

 6. כל הגולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

 7. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מוקד ההזמנות של בטלפון 04-6836619  

 8. מספר הכרטיסים למופעים השונים הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. לא ניתן להשאיר כיסא ריק בשורה במקרה בו המופע הינו עם מקומות מסומנים מראש.

 9. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. מובהר כי מחירי הכרטיסים נתונים לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתו של מלון פסטורל.

 10. SmarTicket ו/או מלון פסטורל שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר ויחולו רק על שירות שניתן לאחריו, אלא אם נקבע אחרת על ידי  SmarTicket ו/או מלון פסטורל נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

 11. הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישתו. כמו כן יצורף למאגר החברה לקבלת מידע עבור מופעים עתידים, מצבעים, קופונים וכיו״ב, פרסום עתידי ניתן לביטול בכל עת ע״י בקשה להסרה מרשימת הדיוור או מסרונים.

 12. לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 04-6836619 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]

 

האתר -

 1. האתר משמש כאתר מכירת כרטיסים לאירועים, הרצאות ומופעים (להלן: "האירוע") במלון פסטורל ובבית העם אשר בקיבוץ כפר בלום, ובכפוף לתקנון זה.

 2. ביצוע הזמנות ו/או רכישת כרטיסים באתר זה תעשה באמצעות כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל.

 

כשירות השימוש באתר -

 

 1. רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

 2. לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש להזין את פרטיו האישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים את שמו, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. הזדהות באמצעות פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.

 3. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

 

התשלום -

 

 1. רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלרוכש יש אישור והרשאה להשתמש בו.

 2. ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של הרוכש כנדרש בעמוד התשלום ומתן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י מלון פסטורל. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה.

 3. הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני הינם פרטיו האישיים הנכונים והוא מצהיר כי הוא רשאי למסור אותם לצורך חיובו, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. מלון פסטורל שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

 4. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. ככל שבעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי מלון פסטורל להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו.

 5. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר מלון פסטורל את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. מלון פסטורל יעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. יובהר כי מלון פסטורל אינו שומרת את פרטי האשראי ואינו עושה בפרטים אלה כל שימוש. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

 6. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה. מובהר כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

 7. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. אם הרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של בטלפון 04-6836619

 8. מלון פסטורל רשאי להגביל את כמות הכרטיסים המוצעים לרכישה על-ידי גורם יחיד וכן היא רשאית להגביל את כמות הכרטיסים הנמכרים בהנחה.

 9. זכויות הרוכש הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או לתנאי הכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או לתנאים המופיעים על גב כרטיס הכניסה.

 10. מלון פסטורל שומר לעצמו את הזכות לקבוע, בהתאם לדרישות ההפקה, ובהתאם להודעה מראש, על הגבלת גיל לרכישת כרטיסים ולכניסה למופעים מסוימים. במקרה של הגבלת גיל, על הרוכש להגיע עם תעודה מזהה שאלמלא כן לא תותר כניסה למופע.

 11. מלון פסטורל יבהיר כי הוא אינו נושא באחריות כלשהי לתוכן המוצג על-ידי האמנים במופעים השונים. מומלץ לעניין בהמלצות הגילאים המופיעות באתר ככל שמופיעה המלצה כזו.

 12. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על מלון פסטורל כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופע אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.


 

ביטול עסקה -


 

 1. האתר יהא רשאי לבטל כל מכירה או עסקה אם בפרסומה נפלה טעות  בציון מחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו.

 

 1. האתר יהא רשאי לבטל כל מכירה או עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר לא בשליטת האתר, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי תקנון זה.

 2. במקרה של ביטול אירוע על-ידי מארגן האירוע, הרוכש יקבל החזר של מלוא כספו באמצעות אמצעי התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

 3. מדיניות החזרת מוצר- הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע. ע"פ הוראות החוק להגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל  "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן"  כלומר 7 ימים לפני שהמופע מתקיים ו/ או 14 יום מביצוע העסקה.

 4. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.

 5. ביטול עסקה וזיכוי - הלקוח מחויב בהחזרת הכרטיס/ים לקופות עד יומיים לפני המופע/אירוע. במקרה של כרטיס אלקטרוני אין לעשות שימוש בכרטיס ואו בברקוד.

 6. הברקוד יבוטל וימחק מהמערכת בזמן הביטול והזיכוי.

 7. דמי ביטול- במקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או ב 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם, בדמי המשלוח, וכן בחיוב חברת האשראי בגין סליקה (ככל שיחויב בגין כך האתר ע"י חברת האשראי).

 8. בקשת הביטול תתבצע על ידי שליחת הודעת דוא"ל בלבד ל-לכתובת דוא"ל    [email protected] והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים.

 9. אי הגעה - במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.

 10. לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח המתאים לפי הנ"ל ובהתאם לתנאי הביטול.

 11. במקרה שההופעה נדחתה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי מלון פסטורל ו/או מי מטעמו, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. במקרה והמועד החדש בו נקבעה ההופעה אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטלה ההופעה בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה.

 

אחריות  -


 

 1. מלון פסטורל ו-SmarTicket עושים את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, SmarTicket אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. SmarTicket ו/או מלון פסטורל לא ישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, מלון פסטורל ו- SmarTicket עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתם של להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. מלון פסטורל ו/או SmarTicket לא ישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מלון פסטורל ו/או SmarTicket בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

 2. נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את מלום פסטורל ו/או SmarTicket.

 3. מלון פסטורל ו/או מי מטעמה לא אחראים לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינם מתחייבים כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

 4. מלון פסטורל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותם של מלון פסטורל ו/או מי מטעמו בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 5. מלון פסטורל ו/או מי מטעמו שומר את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

חברות באתר –

 

 1. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום הינו באמצעות הכנסת כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש. הכנסת הכתובת מהווה אישור כי הגולש קרא את התקנון ומסכים לתנאי ההצטרפות.

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות לגולש אשר השאיר את כתובת הדואר האלקטרוני  בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני האתר, במפורש,  כי אינו מעוניין בכך.

 2. בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982, גולש באתר המזין את פרטיו האישיים ודרכים ליצירת קשר עימו מביע בכך את הסכמתו לקבלת דברי פרסומות ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר מהאתר (להלן "דברי פרסומת"), אלא אם ציין במפורש בטופס מילוי פרטיו האישיים כי אינו מעוניין בקבלת דברי פרסומת.

 

 1. במידה ותבקש למחוק את פרטיך ממאגר המידע של מפעילת האתר ו/או סימן מסחר המופיע באתר, תוכל לעשות זאת בכל עת, על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שלהלן : [email protected]


 

מדיניות פרטיות-

 1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

 2. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר מפעילת האתר ולא מעבירה את הפרטים שנמסרו על ידך שלא בהתאם לתקנון.

 3. מפעילת האתר לא תחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 4. מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר עשויה להשתנות מעת לעת. מפעילת האתר ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 5. הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של מלון פסטורל (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, מלון פסטורל ו/או SmarTicket לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

 6. מלון פסטורל ו/או SmarTicket מתחייבים לפעול, כמיטב יכולתם, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות בתקנון. יצוין כי מלון פסטורל ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות בהתאם להוראות החקיקה, המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע בהתאם לתקן PCI DSS.

 7. מלון פסטורל, יבהיר כי על אף שהוא נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט מלון פסטורל ו/או מי מטעמו, לא יעלו בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מלון פסטורל ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

זכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, כהגדרתו לעיל, בסודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, ידע, מידע סודי, מאגרי מידע אודות גולשים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא במידע ובשירות, שייכים למפעילת האתר ו/או למלון פסטורל, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.

 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של מלון פסטורל בלבד ולמשתמש באתר אין כל זכות בהן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.


 

מסירת כרטיסים ללקוח

 1. בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.

 2. דמי טיפול: מלון פסטורל שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי טיפול עבור הזמנות כרטיסים לאירועים השונים בין אם נרכשו באתר או בטלפון, בין אם נשלחו בדואר, במסרון או בכל אמצעי אחר.

 3. איסוף בקופה - כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר יוצבו סמוך לאולם או המועדון בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

 4. איסוף מראש - מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם מוקד ההזמנות בטלפון: 04-6836619


 

 

פתיחת קופה ותחילת אירוע

 1. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע.

 2. לאחר סגירת הקופה ודלתות המופע לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.

 3. במידה והכרטיסים נרכשו בהנחה, יש לעבור דרך הקופה ולהציג תעודה רלבנטית, בתוקף.

 

מבצעים והטבות

 1. מלון פסטורל שומר לעצמו את הזכות המלאה בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר.


 

שונות -

 

 1. מפעילי האתר שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש כאמור בתקנון זה. מפעילי האתר רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.

 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.  


 

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים